Termes i condicions

Els presents Termes i Condicions regulen l’ús del servei del lloc web Talkual d’Internet www.talkualfoods.com que Imperfectusbox, S.L (d’ara endavant Talkual). amb domicili social en carrer AVDA LLEIDA, NUM. 32 25250 BELLPUIG – (LLEIDA), inscrita en el Registre Mercantil de Lleida i proveïda de C.I.F. B25859273.

La utilització del lloc web Talkual, atribueix la condició d’usuari del lloc web Talkual (d’ara endavant, el “Usuari”) i expressa la conformitat plena i sense reserves, de l’Usuari, a tots i cadascun dels Termes i Condicions, respecte de la versió publicada per Talkual en el moment de l’accés de l’Usuari al lloc web Talkual ja que els mateixos poden sofrir modificacions. Per això, l’Usuari, ha de llegir detingudament el contingut dels presents Termes i Condicions, en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web Talkual. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlids i aplicables els Termes i Condicions que estiguessin exposats en el lloc web Talkual en el moment que l’Usuari faci ús dels serveis que presta Talkual través del lloc web Talkual.

L’accés a i/o la utilització d’aquests serveis i continguts expressa la sencera i incondicional acceptació per part de l’Usuari dels Termes i Condicions en la versió publicada per Talkual en el seu lloc web Talkual en el moment en què es produeixi aquest accés i/o utilització.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se pels presents Termes i Condicions així com haver llegit i entès el contingut d’aquests. Igualment, accepta de manera expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització del present lloc web i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

Condicions d’accés i utilització del lloc web

L’Usuari haurà de registrar-se com a tal, emplenant el formulari a aquest efecte, rebent un nom d’usuari identificatiu i una contrasenya, les quals tenen un caràcter personal i intransferible, i que permetran que l’Usuari formalitzi amb Talkual la compra d’aquells productes en els quals estigui interessat.

El registre com a client és gratuït.

L’Usuari registrat es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya i nom d’usuari que se li assignaran per a accedir als serveis. L’Usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització dels serveis per qualsevol tercer que empri a aquest efecte la seva contrasenya i nom d’usuari amb motiu d’una utilització no diligent o a la pèrdua de les mateixes per l’Usuari. Per a prevenir aquesta situació, en el supòsit de pèrdua de la seva contrasenya i nom d’usuari, si us plau posi’s immediatament en contacte amb nosaltres.

Només és vàlid un client per adreça de lliurament, podent així el mateix client tenir diferents adreces de lliurament associades a un mateix compte d’usuari.

 

Ús de Cupons Descompte i Promocions

Els usuaris que facin ús de cupons o vals de descompte en Talkual hauran de tenir en compte que poden no ser acumulables. Concretament, i a títol enunciatiu i no limitatiu, els cupons del programa de apadrinaje o referits (els cupons del programa “convida als teus coneguts”) no seran acumulables.

Tots els cupons descompto que Talkual faciliti per correu electrònic o altres mitjans digitals als seus clients tindran una validesa màxima d’1 mes tret que s’especifiqui el contrari.

L’aplicació d’un val o cupó descompto pot quedar supeditada a una compra per un import mínima determinat en el cas de coexistir amb una promoció en la qual les despeses d’enviament tinguin cost zero (0 euros).

Talkual es reserva el dret de cancel·lar els cupons o vals descompto quan observi un ús fraudulent o indegut del sistema de generació de cupons. Es considera ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per cupons, entre altres, l’enviament d’invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l’ús de cupons de la mateixa campanya en diferents comandes del mateix usuari o a lliurar en la mateixa adreça postal. Així mateix Talkual es reserva el dret a anul·lar tots els cupons descompto associats als comptes sospitosos d’ús indegut del sistema de cupons.

Es pot considerar també un ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per cupons el fet d’usar un mateix compte de PayPal per a realitzar el pagament de més d’1 comanda fent ús del mateix cupó de descompte o usant cupons descompto d’invitacions amb l’objectiu de autoinvitarse, encara i quan es tracti d’usuaris registrats amb diferent compte de correu electrònica que comparteixin una mateixa adreça de lliurament.

De la mateixa manera es consideraria un ús fraudulent l’ús de diferents comptes de correu electrònic per a l’ús d’un mateix cupó o val descompto creat i publicitat com un cupó vàlid per a una primera compra, i la compra de la qual vagi destinada a un mateix usuari i/o adreça postal de lliurament.

En tot cas, Talkual es reserva el dret a anul·lar aquelles comandes derivades de l’ús d’aquests cupons o vals de descompte, i en aquest cas haurà de retornar l’import de la compra anul·lada, excloent qualsevol import que correspongui a aquests cupons i que, per tant, no corresponguin amb imports efectivament desemborsats pels usuaris.

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web Talkual.es de manera conforme amb la Llei, amb el que es disposa en aquests Termes i Condicions, la moral, els bons costums, l’ordre públic, i els usos generalment acceptats, i s’obliga a abstenir-se d’utilitzar el lloc web Talkual.es amb finalitats o efectes il·lícits.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Talkual pugui sofrir a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès pels presents Termes i Condicions.

 

Modalitats de comanda, preu i costos d’enviament

Els costos d’enviament són gratuïts.

Els usuaris tenen la possibilitat de realitzar totes les seves comandes des de la pàgina d’Internet: www.talkualfoods.com. Cada usuari de Talkual es declara amb plena capacitat per a utilitzar targetes de crèdit i comptes de Paypal, i manifesta que les mateixes tenen fons suficients per a cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de www.talkualfoods.com.

En pressionar el botó “Pagar” durant el procés de compra, l’usuari declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat dels presents Termes i Condicions.

Les dades registrades per Talkual constitueixen la prova de les transaccions fetes entre Talkual.es i els usuaris. Talkual confirmarà la seva comanda a través de l’enviament d’un correu electrònic. Per aquest motiu i junt per motius de seguretat no es permet la creació de comptes d’usuari en Talkual mitjançant serveis d’email temporals com ara (però no limitats a) Spamgourmet, 10minutemail, Jetable, Yopmail, Mailcatch, Guerrillamail, etc.

La informació contractual es presenta en llengua espanyola.

En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos.

Talkual es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte).

Talkual podrà canviar el preu de les subscripcions amb dues setmanes de antelacion i sempre avisant al client via l’e-mail proporcionat en el moment de la subscripcion.

Talkual es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol usuari amb el qual tingui un litigi.

 

Disponibilitat

Talkual farà tot el possible per complaure a tots els seus usuaris en la demanda dels productes. En cas de no disposar del producte després d’haver-se realitzat la comanda l’usuari serà informat bé per correu electrònic o bé per telèfon – al telèfon que l’usuari hagi registrat – del fet, i se li donarà a triar entre o bé cancel·lar la totalitat de la comanda, o bé de la modificar-lo inclòs el seu corresponent import econòmic.

En aquest cas, la rapidesa de la devolució en el compte bancari del client dependrà de la mena de targeta utilitzada en la compra i de les condicions de cada entitat bancària.

 

Pagament

El pagament de les compres s’efectua per targeta bancària o per PayPal. Les targetes bancàries acceptades són: Visa, MasterCard i American Express.

En el cas que el TPV (Terminal Punt de Venda) informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda.

 

Seguretat

Per a la seva seguretat Talkual ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptats i transmesos de manera segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per a evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaces actualment disponibles, gràcies al qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes pel client.

Només el Banc i PayPal tenen accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Talkual no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

 

Repartiment

Talkual farà tot el possible per a lliurar dintre del termini i en la forma escaient especificats durant el procés de compra. El dia de lliurament el triarà l’usuari, sempre sobre la base de la disponibilitat que es mustra en la web Talkual. L’usuari podria escriure les seves preferències horàries i de lliurament en el procés de compra, i Talkual s’intentarà adaptar però no pot garantir la franja horària especifica ni el dia triat (pot haver-hi fins a un dia de retard).

Cada vegada que es vagi a enviar una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic després del pagament de la compra.

La comanda de compra que correspon a la comanda estarà disponible en Talkual, una vegada que es confirmi el pagament, a partir de l’emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou l’IVA.

Talkual demanarà a l’usuari que triï el lloc del lliurament, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte, a més del telèfon de contacte en el cas que hi hagués alguna incidència amb el lliurament.

En aquests moments encara no efectuem lliuraments de comandes a Illes Balears, Ceuta, Melilla i les Illes Canàries.

Cada lliurament es considera efectuada a partir de la posada a la disposició del producte per part del transportista al client en el lloc assenyalat per ell per al lliurament de la comanda en el moment de la seva contractació, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista.

Les reserves i reclamacions han d’anar dirigides a Talkual per correu electrònic a info@talkualfoods.com. En cas que el seu paquet arribi trencat, mullat, reprecintat o cregui que pot estar malmés el seu contingut, és important que en un termini de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia, ho faci constar en l’albarà del transportista en el moment del lliurament, i ens indiqui la incidència per email a l’adreça info@talkualfoods.com. En aquest sentit, Talkual reemborsarà segons la seva discreció.

 

Facturació

Podràs emetre la teva factura en el procés de pagament. Per a fer-ho, només hauràs de marcar la casella “Vull factura” en el moment que seleccions l’horari de lliurament de la teva compra. Una vegada sol·licitada la factura i lliurada la compra, rebràs un email amb la factura adjunta. Si vas oblidar fer-ho podràs sol·licitar la factura mitjançant correu electrònic fins com a màxims el dia 16 del següent mes d’haver realitzat la compra (Reial decret 1496/2003). En cas de voler rebre la factura en format paper, enviar un e-mail a info@talkualfoods.com especificant el nom d’usuari del teu compte Talkual i el número de compra del qual es vol obtenir la factura.

 

Zones de lliurament

La zona de lliurament cobert per Talkual és tota Espanya a excepció de les Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Encara i així, i per a facilitar la comunicació als nostres usuaris peninsulars Talkual utilitzarà expressions com “en tota Espanya” quan es refereixi a les zones de repartiment abans detallades.

 

Devolució

Talkual retornarà l’import de la compra del producte, quan, per alguna razon, el producte aquest danado o en mal estat, i el client hagi demostrat a traves de fotografias que asi és.

Talkual no garanteix la devolucion del producte en altres casos a causa del caràcter perible d’aquest.

 

Modificació de les condicions generals de venda

Talkual es reserva el dret a modificar els Termes i Condicions sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Aquests canvis hauran de ser acceptats per l’usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina Talkual.

Els usuaris de Talkual que no estiguin conformes amb les modificacions dels Termes i Condicions, hauran de notificar-ho i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, hauran de deixar d’utilitzar els serveis de Talkual.

Si qualsevol terme inclòs en els presents Termes i Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts mostrats, les marques i noms comercials, tant de caràcter visual com de text, esmentats en aquest lloc web són propietat exclusiva dels seus respectius i legítims propietaris. Talkual.es fa un ús legal d’ells per a designar els continguts, conforme a les limitacions del dret de marca.

 

Sobre Talkual

Imperfectusbox, S.L. és una societat amb domicili social en la Comte d’Urgell 240-250, 7è D, 08036 Barcelona inscrita en el resgistro mercantil en tom 42149, foli 174, fulla B 401884.

 

Denegació i retirada de l’accés al lloc web Talkual.es i/o serveis

Talkual es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web Talkual.es i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, per iniciativa pròpia o a instàncies d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin els presents Termes i Condicions o la normativa que resulti d’aplicació.