Política de privacitat

Qui som?

La nostra adreça web és: https://talkualfoods.com.

Aquesta política de privacitat conté tota la informació necessària que ha de proporcionar-se als Usuaris al moment de recollir les seves dades personals a través de qualsevol dels formularis del lloc web, com aquella relacionada amb les finalitats, terminis de conservació i base jurídica en la qual es legitima el tractament, com s’utilitzen, comuniquen i els drets dels Usuaris.

Aquestes polítiques s’han elaborat conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i a la normativa vigent de protecció de dades a Espanya.

Responsable del tractament de dades personals

Talkual box, S.L. / (Talkual) és responsable de la recollida i l’ús de les seves dades personals segons l’indicat en la present política de privacitat. La nostra seu central està en la Av. Lleida, 32 Bellpuig, Espanya, amb CIF B-25859273

 

Principis aplicats per al tractament de dades personals

Els principis indicats a continuació són aplicats per Talkual i per qualsevol persona de la seva plantilla que tingui accés a dades. Les dades de caràcter personal seran sempre:

Tractats de manera lícita, lleial i transparent.

Recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.
Adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.
Exactes i, si fos necessari, actualitzats, adoptant-se totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin aquells que siguin inexactes respecte a les finalitats per als quals es tracten.
Conservats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament.
Tractats amb integritat i confidencialitat, de manera tal que es garanteixi una seguretat adequada d’aquells.

Tipus de dades personals tractats i finalitat

Les dades personals que es proporcionin hauran de ser veritables, exactes i complets i mantenir-se actualitzats. El registre de dades mitjançant la utilització del formulari és obligatori, almenys aquells marcats com a tals, i implicarà que ha estat informat i que ha prestat el seu consentiment al contingut de la present política de privacitat. La falta d’aportació d’aquests, o el subministrament de dades incorrectes, impossibilitarà que puguem gestionar correctament les sol·licituds efectuades.

En el nostre lloc web recollim les següents categories de dades personals:

Informació relacionada amb subscripcions a butlletins informatius i prospecció comercial, com a nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, idioma i país. Aquestes dades personals s’emmagatzemen en les nostres bases de dades per a la gestió de les relacions comercials, i s’usaran per a l’enviament de butlletins informatius sobre Talkual, els seus serveis i productes rellevants per als seus interessos.

Sempre es proporcionarà l’opció de cancel·lar i/o eliminar-se de les bases de dades amb cada comunicació electrònica que rebi de nosaltres. En qualsevol moment pot modificar la seva informació o preferències o proporcionar detalls addicionals.

Informació relacionada amb sol·licituds per a la prestació dels nostres serveis i contractació dels nostres productes, com a nom, cognoms, empresa, domicili, correu electrònic, telèfon i adreça postal. Aquestes dades personals s’emmagatzemen en les nostres bases de dades per a la gestió de les relacions comercials i s’usaran per a completar qualsevol sol·licitud electrònica de serveis i productes a través del nostre lloc web. En qualsevol moment pot modificar la seva informació o preferències o proporcionar detalls addicionals.

No utilitzarem les seves dades personals per a prendre decisions automatitzades que afectin o creïn perfils diferents dels descrits anteriorment. En qualsevol cas, si existís un tractament posterior de les dades la finalitat de les quals sigui diferent a aquella per a la qual inicialment es van recollir l’informarem sobre tots els aspectes rellevants a aquesta altra fi abans de conducta a aquest tractament ulterior.

Temps de conservació de les dades personals

Les dades personals dels Usuaris seran tractats mentre duri l’execució del contracte o sol·licituds d’informació i, en qualsevol cas, durant el termini de temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Quan les dades hagin de conservar-se complint terminis de prescripció indicats en la normativa aplicable, seran bloquejats i llocs únicament a la disposició de les autoritats competents, i seran eliminats una vegada finalitzat aquest termini. En el cas de comunicacions comercials, les dades seran conservades mentre vostè no s’oposi a rebre aquesta informació.

Per a determinar el període de conservació apropiat per a les dades personals, també ens basem en la quantitat, tipus i sensibilitat de les dades personals, el risc potencial de mal per l’ús no autoritzat o la divulgació de les seves dades personals, les finalitats per als quals processem les seves dades personals i els requisits legals que apliquin.

Legitimació per a tractar dades personals

Les següents bases jurídiques de legitimació apliquen per a tractar les seves dades personals:

Consentiment: per a aquelles dades relatives a sol·licituds de subscripció a butlletins i prospecció comercial.

Interès legítim: per a aquelles dades relatives a sol·licituds d’informació o serveis, que fan que el tractament sigui necessari per a desenvolupar la nostra activitat comercial, sempre que aquests interessos no estiguin per sobre dels seus interessos o drets i llibertats fonamentals. El nostre interès legítim consisteix a poder garantir la continuïtat de negoci, establint canals de contacte que ens permetin oferir els nostres serveis i comprendre les necessitats i expectatives del mercat, a més de millorar el nivell de satisfacció dels Usuaris i, per tant, millorar la nostra oferta de serveis i marques.
Execució del contracte: per a aquelles dades d’identificació i contacte que permeten gestionar el contracte a distància per a la provisió de serveis i productes oferts en la nostra web.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari podran ser cedits/comunicats als següents destinataris:

Empreses encarregades del tractament de dades, com a proveïdors que presten serveis a Talkual, com pot ser la gestió de campanyes de promoció, gestors de contingut i relació amb clients. Els proveïdors de serveis estan autoritzats a utilitzar la informació només en la mesura en què sigui necessari per a realitzar i prestar els serveis per als quals van ser contractats i amb subjecció als termes establerts en els contractes per encàrrec de tractament celebrats i en aquesta Política de Privacitat.

Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral o qualsevol altra aplicable.

També poden produir-se transferències internacionals de dades a raó de les anteriors cessions/comunicacions en el supòsit que les empreses destinatàries es trobin fora de l’Espai Econòmic Europeu, per a les quals Talkual utilitzarà les clàusules contractuals tipus adaptades per la Comissió Europea i l’Escut de Privacitat UE-EE.UU, com a garantia d’aquelles transferències realitzades a països que no compten amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea. En tot cas, aquells tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal hauran acreditat amb caràcter previ l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció dels mateixos d’acord amb el RGPD.

Ens comprometem a mai utilitzar les seves dades personals per a finalitats diferents als determinats en aquesta política de privacitat, ni cedir-los de manera il·legítima a tercers.

Drets de les persones

Els Usuaris podran exercir qualsevol dels drets reconeguts en la normativa de protecció de dades davant nosaltres.

Ens comprometem a respectar i facilitar l’exercici d’aquests drets i, en particular, dels drets d’accés, rectificació, suspensió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades. Aquests drets podran ser exercits mitjançant l’enviament un correu electrònic a info@talkual.com , juntament amb una còpia del seu document d’identificació vàlid.

Li facilitarem tota la informació necessària relativa a les actuacions que realitzem sobre la base de qualsevol sol·licitud d’exercici dels drets que com a interessat el concerneixin, dins dels terminis legals estipulats.

En tot cas, l’informem que pot presentar reclamació enfront de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la tutela de qualsevol dels seus drets.

Aplicació de mesures de seguretat sobre les dades personals

Garantim que mantenim els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals que ens facilita a través del lloc web conforme a la normativa vigent, i que s’han establert i apliquen totes les mesures tècniques i organitzatives corresponents per a evitar la pèrdua, destrucció o mal accidental, malament ús, alteració i tractament no autoritzat o il·lícit de les dades facilitades pels Usuaris.

També hem implantat un procediment de notificació en cas que existeixi qualsevol sospita de violació en la seguretat de les dades personals, dirigit als interessats i també a l’autoritat de control que correspongui.

Dret a retirar el consentiment

Si ha prestat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, té dret a retirar-lo totalment o parcialment. Per a retirar el seu consentiment, segueixi els enllaços d’exclusió indicats en totes les comunicacions comercials que se li enviïn o posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte en aquesta web o a través de correu electrònic.

Una vegada que hàgim rebut la notificació que ha retirat el seu consentiment, ja no processarem la seva informació per a les finalitats als quals va autoritzar originalment, tret que existeixin motius legítims convincents per a un processament posterior que anul·li els seus interessos, drets i llibertats o per a l’establiment, exercici o defensa de reclams legals. La retirada del consentiment per a rebre comunicacions comercials no afectarà el processament de les dades personals per a la prestació dels nostres serveis.

Comentaris

Quan els visitants deixen comentaris a la web, recollim les dades que es mostren al formulari de contacte, així com l’adreça IP del visitant i la cadena de l’agent de l’usuari del navegador per ajudar a la detecció de missatges brossa.

Una cadena anonimitzada creada a partir del correu electrònic (també nomenat un hash) pot proporcionar-se al servei Gravatar per veure si l’esteu usant. La política de privadesa del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Una vegada aprovat el comentari, la imatge del vostre perfil és visible al públic al context del comentari.

Mèdia

Si pugeu imatges al lloc web, heu d’evitar pujar imatges que incloguin dades de geolocalització (EXIF GPS) incrustades. Els visitants del lloc web poden descarregar i extreure qualsevol informació de les imatges de la web.

Formularis de contacte

Quan feu un formulari de contacte, conservem els enviaments del formulari durant cert temps amb propòsits de servei al client, però no fem servir la informació que s’ha enviat per a propòsits de màrqueting.

Galetes

Si deixeu un comentari en la pàgina web, podeu optar per desar el nom, l’adreça de correu electrònic i la pàgina web en les galetes. Això és per la vostra comoditat perquè no hàgeu d’emplenar les dades de nou quan feu un altre comentari. Aquestes galetes duraran un any.

Si teniu un compte i inicieu sessió en aquesta pàgina web, es definirà una galeta temporal per determinar si el navegador accepta galetes. Aquesta galeta no conté dades personals i es descartarà quan tanqueu el navegador.

Quan inicieu sessió, també es configuraran diverses galetes per desar la informació d’inici de sessió i les opcions de visualització de la pantalla. Les galeres d’inici de sessió duren dos dies, i les galetes de les opcions de pantalla duren un any. Si seleccioneu “Recordeu-me”, l’inici de sessió persistirà durant dues setmanes. Si finalitzeu la sessió, les galetes d’inici de sessió seran suprimides.

Si editeu o publiqueu un article, una galeta addicional es desarà al navegador. Aquesta galeta no inclou dades personals i simplement indica l’identificador de l’entrada que acabeu d’editar. Expira després d’1 dia.

Contingut incrustat d’altres llocs web

Els articles en aquesta pàgina web inclou contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera com si el visitant estigués visitant l’altra pàgina web.

Aquestes pàgines web poden recollir dades sobre vós, fer servir galetes, incrustar seguiment addicional de terceres parts, i monitorar la interacció amb el contingut incrustat, incloent-hi la traça de la interacció amb el contingut incrustat si teniu un compte i heu iniciat sessió en aquesta pàgina web.

Amb qui compartim les vostres dades

Per defecte, el WordPress no comparteix cap dada personal amb ningú. Les dades són compartides amb els socis i treballadors de l’empresa per poder oferir el servei.

Quant de temps retenim les dades

Si deixeu un comentari, el comentari i les seves dades meta es retenen indefinidament. Això és per poder reconèixer i aprovar automàticament qualsevol comentari de seguiment en lloc de mantenir-los en la cua de moderació.

Per als usuaris que es registren en la web (si hi ha), també emmagatzemem la informació personal que proporcionen al seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o suprimir la seva informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari). Els administradors de la pàgina web poden també editar aquesta informació.

Quins drets teniu sobre les vostres dades

Si teniu un compte en aquest lloc web o hi heu deixat comentaris, podeu demanar que us enviem un fitxer d’exportació de les vostres dades personals, incloent-hi totes les dades que ens hàgeu proporcionat. També podeu demanar que esborrem qualsevol dada personal vostra que tinguem. Això no inclou les dades que estiguem obligats a conservar amb propòsits administratius, legals o de seguretat.

On enviem les vostres dades

Els comentaris dels visitants han de ser comprovats mitjançant un servei de detecció de brossa automatitzat.

Contacte

Si té dubtes, comentaris o queixes sobre l’ús de les seves dades personals, contacti amb els nostres serveis d’atenció al client per correu electrònic a info@talkual.com o pels telèfons indicats en la nostra web.